Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud bance nedodáte veškeré výše požadované dokumenty, neposkytnete úplné a pravdivé informace a v případě, pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace bance nevysvětlíte, popřípadě

Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud bance nedodáte veškeré výše požadované dokumenty, neposkytnete úplné a pravdivé informace a v případě, pokud je to k posouzení úvěruschopnosti spotřebitele nezbytné, poskytnuté informace bance nevysvětlíte, popřípadě nedoplníte a banka nebude z těchto důvodů schopna posoudit Vaši úvěruschopnost, Banka CREDITAS úvěr neposkytne. Pokud žádná pojišťovna nemovitost nepojistí, lze na její nákup čerpat hypoteční úvěr pouze v případě, že bude jako zástava použita jiná nemovitost, na kterou pojistku uzavřít lze a která má dostatečnou hodnotu vyhovující podmínkám hypotéky. Hypoteční úvěr je určen pouze pro nákup nemovitosti určené k bydlení – podmínkou je, aby financovaná nemovitost měla minimálně 51 % své podlahové plochy určené k bydlení.. Jaké jsou možnosti splácení spotřebitelského úvěru poskytovateli včetně počtu, četnosti a výše pravidelných splátek?. prodloužení doby splatnosti hypotéky a s tím související snížení splátek.. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na vaší bonitě a celkovém posouzení vaší schopnosti splácet úvěr. Spolu s potřebnými doklady ji převezme a zkontroluje, zda jsou kompletní.. Klasickou hypotéku na bydlení lze využít pouze na nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení. Musí se však jednat o nemovitost, která má alespoň 51 % podlahové plochy určené k bydlení.. To v praxi znamená, že pokud jeden z manželů vstoupí do manželství s dluhem, nestává se jeho partner/partnerka automaticky spoludlužníkem. Lidé si často kupují nemovitost jako investici, případně si kupují rekreační objekt a i tyto nemovitosti Vám zafinancujeme. Na základě vaší žádosti a dodaných dokumentů proběhne schvalování úvěru. Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, bude po dobu nejbližších 40 dnů zpracovávat Vámi poskytnuté údaje v souladu s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR, a to za účelem učinění nabídky pro {{ loanVariantForGDPR }}.. Po dočerpání úvěru budete splácet rovnoměrné anuitní splátky skládající se z části dlužné jistiny a vzniklých úroků. Pokud je garáž součástí zastavované nemovitosti k bydlení, u rodinného domu musí tvořit funkční celek, lze využít hypotéku na bydlení.. na 30 let a do 70 ti let věku nejstaršího z žadatelů v době doplacení úvěru.. U nemovitosti v této oblasti úvěr sjednat nelze.. Vyberte si pojištění u jakéhokoliv poskytovatele s podmínkami, které jsou pro vás ty nejlepší.. Lze použít nemovitost s číslem popisným, případně evidenčním, která se musí nacházet na území ČR a její majitel musí dát souhlas se zřízením zástavního práva pro naši banku.. Ukazatel RPSN synteticky postihuje celkové náklady spotřebitelského úvěru vyjádřené jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru. V takovém případě lze jednat o individuálním nastavení výše hypotéky, bližší podrobnosti vám sdělí náš hypoteční specialista.. Výše hypotečního úvěru může dosáhnout maximálně 90 % ceny nemovitosti, zbývajících 10 % ceny byste proto měli uhradit z vlastních prostředků. Vyberte si z developerských projektů realizovaných ve spolupráci s Komerční bankou a využijte zvýhodněné podmínky financování.. Máme pochopení pro obtížné životní situace a pokud budeme o vašich problémech vědět, můžeme včas navrhnout vhodné řešení – např. Rychle, bezpečně a pohodlně.. Tento výpočet je orientační a slouží jen pro vaši představu. Tento web používá k poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti soubory cookies.. Záleží tedy na rozhodnutí pojišťovny, zda nemovitost bude ochotna pojistit a za jakých podmínek. Běžným ukazatelem je, když alespoň 51 % podlahové plochy dané nemovitosti je určeno k bydlení.. Ano, splátku lze snížit dle vašich aktuálních možností a posunout splatnost až na hranici výše uvedeného, tj. Pokud chce o hypotéku žádat jeden z manželů samostatně, bude třeba nejprve zúžit společné jmění manželů, popř. Po dobu čerpání budete platit pouze úroky z vyčerpané části úvěru. Ano, musí se ale jednat o nemovitost, která je určena k bydlení. Odlišná situace může nastat, pokud budete za hypotéku ručit více nemovitostmi, které v součtu budou mít vyšší hodnotu než kupovaná nemovitost. Výše minimálního příjmu, který potřebujete pro úspěšné získání úvěru na bydlení, se odvíjí od výše splátek hypotéky. Pracovní poměr, ale musí být již minimálně jednou prodloužen a nesmíte být ve zkušební době nebo ve výpovědní lhůtě.. Výše měsíčních splátek po dočerpání úvěru je dána dobou trvání spotřebitelského úvěru.. Prvním krokem ke sjednání hypotečního úvěru je schůzka s naším hypotečním specialistou. Dá se říci, že vlastní peníze nepotřebujete, musíte však disponovat nemovitostí (může jich být i více), která má (mají) o 10 % vyšší hodnotu, než kolik si potřebujete půjčit. Úvěr je třeba zajistit zástavním právem k nemovitosti. Tato kalkulačka počítá s půjčením částky do 90 % hodnoty nemovitosti. Četnost splátek spotřebitelského úvěru je měsíční. Tohle je účet, který můžete používat s radostí.. Při tomto setkání s naším hypotečním specialistou, který Vám poskytne informace k hypotečnímu úvěru, se také dozvíte, jaké dokumenty bude zapotřebí doložit.. Jaké jsou dostupné typy zápůjční úrokové sazby spolu se stručným popisem vlastností pevné a pohyblivé sazby. S přípravou Žádosti Vám náš hypoteční specialista rád pomůže. Hypoteční úvěry jsou úročeny úrokovou sazbou, která je pevná po definované období 3, 5, 7 a 10 let, dle přání klienta.. Pokud by ale změna nebo ztráta zaměstnání znamenala výrazné snížení vašich příjmů a hrozilo by, že nebudete schopni hradit současnou výši splátek, určitě nás co nejdříve kontaktujte. Pokud potřebujete půjčit více, pro přesnou nabídku si domluvte. Abychom vám co nejvíce zpříjemnili obsah a prohlížení stránek, používáme soubory cookies. V prvé řadě zvažte, zda budete dlouhodobě schopni hypotéku splácet. května mají všechny naše pobočky běžnou provozní dobu jako v době před pandemií.. Co když budete chtít úvěr předčasně splatit nebo poslat mimořádnou splátku? U nás můžete. Pokud ale dluh nebude řádně splácen, může být uspokojen ze společného majetku. U dlouhých dob fixace je obvykle úroková sazba mírně vyšší oproti fixacím střednědobým.. Úroková sazba je pevná po dobu fixace, není tedy pevně stanovena po celou dobu splácení úvěru.. Nehledejte už kartu v peněžence. Dluh vzniklý před uzavřením manželství není součástí společného jmění manželů, může ale být ze společného jmění manželů uspokojen. Napadly vás další otázky? Sem s nimi.. Pro výpočet splátek můžete využít. Chceme, abyste to k nám měli blízko. Už se vidíte v novém bydlení? Jsme tu pro vás. stupeň (zóna s vysokým rizikem povodně). Nemovitost nemusí být ve Vašem vlastnictví.. U hypotečních produktů platí povinnost pojistit nemovitost ve prospěch věřitele – banky. Tento údaj představuje souhrn všech nákladů, které budete v souvislosti se spotřebitelským úvěrem platit, tedy nejen úroky, ale i další poplatky. Radu od hypotečního specialisty proto u nás dostanete na každé pobočce. Víme, že pojištění si chcete vybrat. Hotovost vyberte jednoduše přiložením mobilního telefonu k bankomatu. RPSN je proto výborným parametrem pro srovnání nabídek od různých poskytovatelů, zohlední totiž i veškeré poplatky, které mohou být skryty za zdánlivě výhodnou úrokovou sazbou.. Do celkové částky splatné spotřebitelem nejsou zahrnuty náklady na pojištění nemovitosti, neboť výše těchto nákladů není Bance CREDITAS známa.. Rádi vám připravíme nezávaznou nabídku, domluvte si. Podrobnější informace vám poskytne hypoteční specialista.. Fixace je smluvně sjednané období, během kterého se nemění úroková sazba. sjednat režim oddělených jmění manželů. Obecně platí, že měsíční splátka všech vašich úvěrů nesmí přesáhnout 50 % vašeho čistého měsíčního příjmu. Výjimkou je situace, kdy se jedná o 4. RPSN je zkratka slov „roční procentní sazba nákladů“. Od žádosti po čerpání hypotéky může trvat třeba jen 14 dní.. Čím delší je doba fixace, tím déle dopředu víte, jak vysoké budou vaše splátky.

Značky:

banka informace úvěruschopnost creditas pojišťovna nemovitost zástava pojistka hodnota podmínka hypotéka plocha možnost četnost splátka doba splatnost závislost bonita schopnost praxe partnerka investice žádost společnost ochrana nabídka jistina součást oblast rpsn podrobnost cena spolupráce situace představa funkce analýza návštěvnost cooky hranice lhůta schůzka kalkulačka částka radost sazba vlastnost příprava změna ztráta stránka pobočka pandemie fixace karta peněženka otázka povodeň povinnost souvislost rada hotovost výjimka zkratka bance informace banka nemovitost hodnotu podmínkám hypotéky nemovitosti podmínkou plochy splátek doby hypotéku dobu nabídky splátky době podmínkami banku bankou podmínky podmínek splátku nemovitostmi dobou nemovitostí hodnoty sazby sazbou nabídku dob fixace sazba fixacím banky nabídek splátka doba